Blijf up to date! Lees online  |  Afmelden
KIJK!
18 september 2019
KIJK! Weetjes 3#
 

In deze mail vind je als KIJK! gebruiker weer allerlei informatie en handige tips rondom KIJK! Webbased. Welke updates hebben plaatsgevonden, welke nieuwe functionaliteiten zijn er, welke trainingen zijn er de komende maanden, enz.

 

Informatie over de update van 2 september 2019
Privacy en abonnementen op KIJK!
Het nieuwe schooljaar opstarten
KIJK! App
KIJK! trainingen en trainingen passend bij aanbod en/of onderwijs aan het jonge kind
Nieuwe uitgave: Breinhelden voor groep 3-4
Informatie over update van 2 september 2019
Op het communicatiescherm in KIJK! Webbased vind je de belangrijkste aanpassingen die zijn doorgevoerd. In de handleidingen en in de helpfuncties zijn die nieuwe mogelijkheden uiteraard ook beschreven. Een paar belangrijke punten noemen we nog:

1. Module Beredeneerd aanbod
Het is nu mogelijk om doelen en/of aanbod over te nemen uit een ander themaplan.
Je kunt nu meerdere groepsoverzichten (bijvoorbeeld leerjaar 1 en leerjaar 2) tegelijkertijd printen.
De lay-out van het themaplan is verbeterd, de regelafstand is iets ruimer.
De doelen die geselecteerd zijn als groepsaanbod kun je direct openen, zonder dat je eerst een groep hoeft te selecteren (mits dit ingesteld is door de beheerder). De tekst in de knop ‘standaard doelen’ is gewijzigd in ‘groepsaanbod’.
Het deel waarin de beheerder de doelen ‘selecteert’ voor het groepsaanbod is nu beter vindbaar (bij Beheer, onder Instellingen, bij het tabblad Beredeneerd aanbod).

2. Overstappen van module 0-4 of module 1-2 naar module 0-7
Werk je met de module 0-4 of met de module voor groep 1-2 en wil je overstappen naar de module 0-7? Dat kan de beheerder nu zelf vanuit KIJK! Webbased aanvragen via Beheer, Instellingen, Licenties.

3. Privacy – AVG
In het kader van privacy en de AVG hebben we een nieuwe functionaliteit aan KIJK! toegevoegd. Accounts van het type 'Beheerder' of 'Manager' (zie verderop) hebben 'Mutatielog' als nieuw onderdeel in het menu (links in het scherm) erbij gekregen. Met het overzicht dat je daar kunt opvragen willen we inzicht geven in de handelingen die de gebruikers van KIJK verrichten. Bijvoorbeeld kinderen of gebruikers die zijn toegevoegd of verwijderd en welke gebruiker dat gedaan heeft.

Accountype ‘Manager’:
Binnen KIJK! is een nieuw soort account-type toegevoegd; de manager. Een manager kan – naast het inzien van verhuisrapporten en de handleidingen – het nieuwe mutatielog inzien, evenals de beheerder van KIJK!. Managers zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een (digitale) omgeving die ten aanzien van de privacy zo veilig mogelijk is. In KIJK! ondersteunen we die verantwoordelijkheid en managers kunnen nu belangrijke mutaties volgen in het systeem.

Een voorbeeld:
Het is belangrijk dat alleen gebruikers gekoppeld zijn die ook daadwerkelijk op een school of locatie werken en dat gebruikers die niet meer werkzaam zijn op de school/locatie ook zijn verwijderd uit KIJK!. Je wilt immers niet dat deze gebruikers nog kunnen inloggen in KIJK!.

Wat is hiervoor ontwikkeld?
1. Beheerders maken een inlog aan voor de manager van de locatie/school en geven deze het account-type ‘Manager’.

2. Links, onderaan in het menu kun je klikken op het nieuwe icoon: Mutatielog (zie afbeelding). In het overzicht dat hier te genereren is kan de manager zien welke mutaties/acties zijn uitgevoerd in de geselecteerde periode. Hier is dus óók zichtbaar dat de beheerder gebruikers heeft verwijderd die in het nieuwe (school)jaar niet meer werkzaam zijn op de locatie/school.
 
4. Tweestapsverificatie

Om KIJK! nog veiliger te maken is tweestapsverificatie (2FA) ingesteld. Dit is een methode waarmee de identiteit van gebruikers beter vastgesteld kan worden. Hiermee voorkomen we onrechtmatig gebruik van je account.

Beheerders en managers krijgen tot eind 2019 de mogelijkheid om 2FA in te stellen. Tot die tijd kunnen zij nog kiezen voor ‘later instellen’. Na 2019 is 2FA verplicht voor beheerders en managers en kunnen zij niet door naar KIJK! totdat dit is ingesteld.

We merken dat er nog altijd gebruikers zijn die een account delen en eenzelfde inlog en wachtwoord gebruiken. Dát kan niet als je met 2FA werkt. De melding wordt maar op één telefoon doorgegeven.

Andere KIJK! gebruikers hoeven geen 2FA te gebruiken tenzij de beheerder dit instelt (bij instellingen).

Privacy en abonnementen op KIJK!
We krijgen vaak vragen over locaties en scholen die samen willen werken in één module KIJK! 0-7. Dit mag alleen als een peuterspeelzaal/voorschool/kinderopvang onder dezelfde verantwoordelijkheid valt als de school. Het gaat er dus om dat zij onder hetzelfde bestuur of dezelfde organisatie vallen. In alle andere situaties moet er voor de 0-4 jarigen een module zijn én voor de kleuters in groep 1-2. Op onze website vind je meer informatie.
Lees meer
Het nieuwe schooljaar opstarten
Voor groepsjaar 1-2 moeten de beheerders van KIJK! het nieuwe schooljaar opstarten door de groepen opnieuw in te richten, de kinderen in de juiste groepen te zetten enzovoorts. Dit gaat het makkelijkst met een Edexbestand, dat je vanuit je LAS kunt exporteren. Of met een Excel bestand. In de handleiding vind je de verschillende werkwijzen uitgebreid beschreven. Op deze manier hoef je niet alles handmatig over te zetten en voorkom je dubbele kinderen of dubbele gebruikers. (zie paragraaf 1.1 in de handleiding onder documentatie > overig).
KIJK! App
Vanaf januari 2019 kunnen alle KIJK! gebruikers ook de app gebruiken. Hiermee kun je makkelijk aantekeningen maken die je als basis kunt gebruiken voor je observaties. Deze aantekeningen kun je nadien eenvoudig verwerken in KIJK! Webbased. Op dit moment is de app alleen geschikt voor smartphones. De app wordt op later moment ook geschikt gemaakt voor tablets.

We zijn benieuwd naar jullie ervaringen en nodigen je dan ook uit om tips voor nóg meer gebruikersgemak aan ons te mailen. Mail deze naar info@bazalt.nl o.v.v. Tips KIJK! App.
Tip

Wist je dat je naast typen ook heel makkelijk tekst in kunt spreken? Deze wordt dan automatisch omgezet naar tekst. Naast de spatiebalk zie je een microfoontje. Druk de toets in en spreek je tekst in.

KIJK! trainingen en trainingen passend bij aanbod en/of onderwijs aan het jonge kind
  • Heb jij op school of binnen je locatie collega’s die nog niet eerder geschoold zijn in het werken met KIJK!? Dan is de training ‘KIJK! de Basis’ voor hen een goede keuze.
  • Wil je leren werken met de module Beredeneerd aanbod, dan is de training ‘KIJK! Beredeneerd aanbod’ een passende training.
  • Ben jij, met je team, toe aan een opfrisbijeenkomst? Dan past de training ‘KIJK! Opfrissen en Verdiepen’ bij jou/jullie.
  • Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 realiseren? Bekijk dan de training 'Spelkriebels in groep 3' eens.
Download een actueel overzicht. 
Download het overzicht ⇓
 
En natuurlijk bieden we naast dit aanbod waarop je individueel kunt inschrijven, een passend aanbod, specifiek voor jouw situatie, jouw school of locatie. We denken graag met je mee over wat passend is… en niet alleen op gebied van KIJK! 

Nieuwe uitgave: Breinhelden voor groep 3-4
Sinds kort is de uitgave Breinhelden voor groep 3-4 verschenen.
Maak kennis met Effi en Furon, de Breinhelden van de Breinheldenplaneet. Deze helden leren je leerlingen hoe ze hun Breinkrachten kunnen versterken. Bijvoorbeeld de kracht om hun aandacht bij een taak te houden, de kracht om een reactie even uit te stellen of de kracht om met veranderingen om te gaan. Breinhelden is een programma van 20 weken, waarmee je in je groep doordacht kan werken aan executieve functies.

Breinhelden voor groep 3-4 is het vervolg op Breinhelden voor groep 1/2. Je vindt beide uitgaven in onze webshop.  
Bekijk Breinhelden ⇒
 
Met vriendelijke groet,
Liesbeth van Waas

Projectleider KIJK!
  bazalt groep bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ